Privacy en Cookie beleid

https://www.creatiefenkado.nl/                                                    
Bijgewerkt op 09-01-2023

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Creatief en Kado is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bedrijven. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid van Creatief en Kado te accepteren.
Als je vragen hebt over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over ons privacy beleid
Creatief en Kado geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verweken van de bestellingen of voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Creatief en Kado.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

<strong>Webwinkelsoftware</strong>
Sitiweb en Woocommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sitiweb heeft evt. toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sitiweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Sitiweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Sitiweb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om het verlies van data te voorkomen. Voor het verwerken van je bestelling, factuur te maken en je op de hoogte te houden van je bestelling hebben we de volgende persoonsgegevens nodig:
– Naam
– (aflever) adres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– gegevens die je ons actief verstrekt i.v.m.het personaliseren van je bestelling

<strong>Webhosting</strong>
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Sitiweb. Sitiweb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Sitiweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

<strong>E-mail en mailinglijsten</strong>
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailpoet. Mailpoet zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de “uit schrijf” link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Mailpoet beveiligd opgeslagen. Mailpoet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailpoet behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Microsoft outlook
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Sitiweb en Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Sitiweb en Outlook hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

<strong>Betalingsverkeer</strong>
Voor het afhandelen van IDEAL-betalingen, Bancontant-betalingen, Sofort-betalingen, PayPal en achteraf betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MOLLIE. MOLLIE verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. MOLLIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MOLLIE behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MOLLIE deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hier boven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MOLLIE’S dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MOLLIE bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Lees hier het privacy beleid van Mollie. https://www.mollie.com/nl/privacy
Voor het afhandelen van een pinbetalingen in onze webwinkel en markten maken wij gebruik van het platform van IZETTLE. IZETTLE verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. IZETTLE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. IZETTLE behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. IZETTLE deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van IZETTLE’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. IZETTLE bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Lees hier het privacybeleid van Izettle. https://www.izettle.com/nl/privacybeleid

Het is mogelijk om de betaling van je bestelling zelf over te maken. Deze betaling gaat via de beschermde omgeving van KNAB en je eigen bank.
Lees hier het privacybeleid van KNAB. https://www.knab.nl/privacy

<strong>Beoordelingen</strong>
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Lees hier het privacybeleid van WebwinkelKeur. https://www.webwinkelkeur.nl/privacy-policy/
Wij verzamelen eveneens reviews via onze eigen website. Hiervoor zul je een mail ontvangen met de vraag of je een beoordeling wilt schrijven. Als je een review achterlaat via onze website dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Creatief en Kado publiceert alleen jouw opgegeven naam op de eigen website, niet jouw e-mailadres. In Sommige gevallen kunnen wij contact opnemen om een toelichting op jouw review te geven. Onze website heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
<strong>Verzenden en logistiek</strong>
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het bestelde pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en verzenden via PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaats gegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
<strong>Facturatie en boekhouden</strong>
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Moneybird. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Lees hier het privacybeleid van Moneybird.
<strong>Klantenservice</strong>

Herinnering Winkelwagen: Als onderdeel van onze service nemen wij contact op met klanten die hun winkelwagen hebben laten staan zonder af te rekenen. Wij kunnen dan achterhalen of er een probleem is geweest en of de klant nog interesse heeft om de transactie te voltooien. Hiervoor maken wij gebruik van software in onze webshop. Deze software gebruikt de gegevens alleen voor deze doeleinden en geeft geen gegevens door aan derden.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Creatief en Kado op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons-)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

<strong>Inzagerecht</strong>
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
<strong>Rectificatierecht</strong>
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
<strong>Recht op beperking van de verwerking</strong>
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
<strong>Recht op overdraagbaarheid</strong>
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als Jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
<strong>Recht op bezwaar en overige rechten</strong>
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Creatief en Kado. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Creatief en Kado
Kooiersdijk 7
7261 RB Ruurlo Nederland
T 06-12762827
info@creatiefenkado.nl

Contactpersoon voor privacy zaken:
Rianne Kerkwijk


Cookiebeleid van Creatief en Kado

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jou bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Creatief en Kado gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site prettiger. Cookies helpen ons ook om het gebruik van onze website te meten en verbeteren.

Wij gebruiken cookies die na een bezoek aan de winkel weer worden verwijderd (bijvoorbeeld om de inhoud van uw winkelwagen te onthouden) en permanente cookies die onthouden worden bij een volgend bezoek aan de winkel (bijvoorbeeld om jouw cookie voorkeur te bewaren).

Wat gebeurt er als je het gebruik van cookies op onze site toestaat?
Dan onthouden wij via kleine cookie bestanden op jouw computer enkele gegevens over jouw gebruik van onze website. Zie verder onder ‘Gebruikte cookies’ wat voor soort informatie wordt gebruikt.

Wat gebeurt er als je het gebruik van cookies op onze site niet toestaat?
Dan worden er geen cookie bestanden aangemaakt. Dit betekent dat er geen persoonlijke informatie van jou wordt opgeslagen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat als je adresgegevens opgeeft voor een bestelling en de pagina even verlaat, je deze gegevens opnieuw moet invoeren. De uitwisseling van gegevens met Google of Facebook gebeurt op anonieme wijze zonder persoonlijke gegevens.

Gebruikte cookies 
Creatief en Kado gebruikt op dit moment functionele cookies, tracking cookies en Social Media cookies:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in jouw winkelmandje liggen. Bestel- en adresgegevens tijdelijk onthouden. Zonder deze cookie kun je wellicht geen producten bestellen of in jouw winkelmandje plaatsen. Of ingetoetste bestel- of adresgegevens gaan bij een paginawissel verloren.

Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of jij ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe jij de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google Tag Manager (tracking cookie): Meten hoe jij de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe jij de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebookpagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van een code die van Facebook zelf afkomstig is.

Waar gaat de informatie van de gebruikte cookie naartoe?
De door een cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Creatief en Kado en/of die van derde partijen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.