Privacy en Cookie beleid

https://www.creatiefenkado.nl/                                                    
Bijgewerkt op 09-04-2021

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Creatief en Kado is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bedrijven. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid van Creatief en Kado te accepteren.
Als je vragen hebt over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over ons privacy beleid
Creatief en Kado geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verweken van de bestellingen of voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Creatief en Kado.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Sitiweb en Woocommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sitiweb heeft evt. toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sitiweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Sitiweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Sitiweb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om het verlies van data te voorkomen. Voor het verwerken van je bestelling, factuur te maken en je op de hoogte te houden van je bestelling hebben we de volgende persoonsgegevens nodig:
– Naam
– (aflever) adres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– gegevens die je ons actief verstrekt i.v.m.het personaliseren van je bestelling

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Sitiweb. Sitiweb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Sitiweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Laposta. Laposta zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de “uit schrijf” link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Microsoft outlook
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Sitiweb en Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Sitiweb en Outlook hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverkeer
Voor het afhandelen van IDEAL-betalingen, Bancontant-betalingen, Sofort-betalingen, PayPal en achteraf betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MOLLIE. MOLLIE verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. MOLLIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MOLLIE behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MOLLIE deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hier boven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MOLLIE’S dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MOLLIE bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Lees hier het privacy beleid van Mollie. https://www.mollie.com/nl/privacy
Voor het afhandelen van een pinbetalingen in onze webwinkel en markten maken wij gebruik van het platform van IZETTLE. IZETTLE verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. IZETTLE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. IZETTLE behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. IZETTLE deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van IZETTLE’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. IZETTLE bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Lees hier het privacybeleid van Izettle. https://www.izettle.com/nl/privacybeleid

Het is mogelijk om de betaling van je bestelling zelf over te maken. Deze betaling gaat via de beschermde omgeving van KNAB en je eigen bank.
Lees hier het privacybeleid van KNAB. https://www.knab.nl/privacy